Language

Te Reo Māori Language Course (LM180)


Description
This course was designed with consultation from Te Reo o Taranaki. The purpose of the course is to develop an awareness of the Taranaki Māori community through a basic overview of Treaty of Waitangi principles, regional history, marae tikanga, basic greetings in te reo, Taranaki waka and iwi, and basic waiata and karakia.
Content
 • Introduction
 • Course Objectives and Outline
 • Treaty of Waitangi
 • Reasons for Signing
 • Article One
 • Article Two
 • Article Three
 • Treaty Principles
 • Treaty Events 1814-1860
 • Treaty of Waitangi - All Documents
 • Treaty of Waitangi - English Version
 • Treaty of Waitangi - Māori Version
 • Treaty of Waitangi Test
 • Feedback - Treaty of Waitangi
 • Kōrero o Mua (Story of Location)
 • Pekapeka Block: Where the Taranaki Wars Start
 • Original Dispute
 • Te Rangitāke Returns to Taranaki
 • Māori Land League
 • ‘Selling’ the Land
 • Chief Vetoes Sale
 • Declaration of War
 • Battles Begin
 • Rebels and Confiscations
 • Handing Out the Land
 • Māori Have No Say
 • Waitara Endowments' Debate
 • Recent Negotiations
 • Waitara Lands Act 2018
 • History Test
 • Feedback - History
 • Whakahua (Pronunciation)
 • Vowel Pronunciation
 • Short and Long Vowels
 • Tohu Oro - Short Vowels
 • Importance of Correct Pronunciation
 • Waiata - Aeiou Piko Piko
 • Diphthongs
 • Diphthongs Pronunciation
 • Consonants
 • Consonant Pronunciation
 • Consonants Exercise
 • Waiata - Māori Alphabet
 • Differences in Pronunciation among Different Iwi
 • Using Correct Spelling
 • Pronunciation Test
 • Feedback - Whakahua
 • Karakia
 • Ki Runga Ki Raro - Introduction
 • Ki Runga Ki Raro
 • Karakia Test
 • Feedback - Karakia
 • Waiata (Song)
 • Te Aroha - Introduction
 • Te Aroha
 • Te Aroha Meaning
 • Waiata Test
 • Feedback - Waiata
 • Mihi and Poroaki
 • Introduction
 • Ngā momo mihi - Greetings
 • Tēnā koe/kōrua/koutou/tātou katoa
 • Tēnā rawa atu koe
 • Kia Ora
 • Ata mārie / ahiahi mārie / pō mārie
 • Poroaki - Farewell
 • Ka kite anō
 • Haere rā
 • E noho rā
 • Letter/Email Sign Off
 • Nāku noa
 • Nāku iti nei
 • Nāku rā, nā
 • Mihimihi - Greeting/Thanks
 • Tēnā anō koe i runga i ngā āhuatanga o te rā
 • E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangamaha
 • Tēnei te mihi ake ki a koe
 • Mihi and Poroaki Test
 • Feedback - Mihi and Poroaki
 • Marae Tikanga
 • Pōwhiri (Welcome/Opening Ceremony)
 • What is the Tikanga or customs followed?
 • Te Huihuinga (Gathering at entrance)
 • Te Whakaeke (Walking across the Marae)
 • Te Kuhunga (Entering the Meeting House)
 • Te Whaikōrero (The Speeches)
 • He Kai (Refreshments)
 • Appropriate Dress Code
 • What Happens During a Pōwhiri?
 • Rules and Guidelines in the Wharenui
 • Māori Kupu (Words)
 • Marae Tikanga Test
 • Feedback - Marae Tikanga
 • TūwĀhi o Taranaki (Place Names)
 • Waitara - Origin of the name
 • Whakaahurangi - Origin of the name
 • Taranaki - Origin of the Name
 • Mōkau
 • Moturoa
 • Ngāmotu
 • Oakura
 • Okato
 • Opunake
 • Pātea
 • Pouākai
 • Puke Ariki
 • Te Hēnui
 • Urenui
 • Waitara
 • Waiwhakaiho
 • Whakaahurangi
 • Place Names Test
 • Feedback - Place Names
 • Taranaki Iwi Pronunciation
 • Ngaa Rauru
 • Ngāruahine
 • Ngāti Maru
 • Ngāti Mutunga
 • Ngāti Ruanui
 • Ngāti Tama
 • Taranaki
 • Te Atiawa
 • Taranaki Iwi Kōrero a rohe
 • Taranaki Iwi Boundaries - Map
 • Taranaki Waka and Iwi - Map
 • Kōrero ā Iwi - The Iwi Boundaries
 • Kōrero ā Iwi - Ngaa Rauru
 • Kōrero ā Iwi - Ngāruahine
 • Kōrero ā Iwi - Ngāti Maru
 • Kōrero ā Iwi - Ngāti Mutunga
 • Kōrero ā Iwi - Ngāti Ruanui
 • Kōrero ā Iwi - Ngāti Tama
 • Kōrero ā Iwi - Taranaki
 • Kōrero ā Iwi - Te Atiawa
 • Tribe Location Test
 • Waka Test
 • Course Feedback
Completion rules
 • All units must be completed